Organizational Structure

Ketua Jurusan: Raja Adri Satriawan Surya, SE. MA. Ak. CA
NIP 19730826 199702 1 001

Sekretaris Jurusan: Desmiyawati, SE. MSi. Ak. AAP. CA
NIP 19711215 199702 2 001

Koordinator Program Studi: Drs. Al Azhar L, MM. Ak. CA
NIP 19621117 199403 1 003

Konsentrasi Akuntansi Keuangan:
1. Ketua: Desmiyawati, SE. MSi. Ak. AAP. CA
2. Sekretaris: Rofika, SE. MSi. Ak. CA

Konsentrasi Akuntansi Manajemen
1. Ketua: Edfan Darlis, SE. MSi. Ak. CA
2. Sekretaris: Dr. Enni Savitri, SE. MM. Ak. CA

Konsentrasi Auditing
1. Ketua: Dr. Andreas, SE. MM. Ak. CPA. CA
2. Sekretaris: Yuneita Anisma, SE. MSi. Ak. CA

Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik
1. Ketua: Dr. M. Rasuli, SE. MSi. Ak. CA
2. Sekretaris: Nur Azlina, SE. MSi. Ak. AAP. CA

Konsentrasi Perpajakan
1. Ketua: Yesi Mutia Basri, SE. MSi. Ak. AAP. CA
2. Sekretaris: Dra. Susilatri, MM. Ak. CA

Staff:
1. Anita
2. Elga Lusiana, SE
3. Ernawati, S.Sos
4. Grace Hutabarat, SE. Ak
5. Murtadha Fauzan, A.Md